Bursa Gastronomi Turizmi Derneği (BursaGTD)’ni  kurduk… 

Son 5 yıl içerisinde Türkiye’de Gastronomi ve Gastronomi Turizmi’nin önemini hiç durmadan her platformda anlattık. 

 Gastronomi Turizmi Derneği ve Başkan Gürkan Boztepe ile Gastronomi Turizminin Turizm Bakanlığı’nın öncelikleri arasına alınmasında önemli adımlar attık. 

Şimdi ise, şehirlerin markalaşması ve yerel mutfakların dünyaya tanıtılmasına sıra geldi. 

Bu amaçla Bursa ile başlayarak tüm Anadolu şehirlerin kendi gastronomisini tanıtmanın önünü açarak, Bursa Gastronomi Turizmi Derneğini (Bursa GTD) kurduk. 

Bunun için  Bursamızın Gastronomi alanında önemli kanaat önderlerini, akademisyenleri, Bursa markalarını ve çalışkan gönüllü Bursalıları Bursa GTD çatısı altında topladık. 

Amacımız Bursamızın markalaşması yönünde çalışmalar yapmak, Bursa markalarını ve Bursa Gastronomisini hem ülkemizde hem dünyada daha fazla tanıtılmasını sağlamaktır. Gastronomi Turizmini şehrimizin gelir kaynakları arasına almak, gıda başkenti Bursamızın potansiyellerini ortaya çıkarmaktır. 

Gastronominin birleştirici etkisini şehrin dinamikleriyle birlikte kullanarak yeme içme sektörünün sorunlarıyla ilgilenmek, başta eğitim ve standartları belirleyerek hizmet kalitesi arttırmaktır. 

Bursa gastronomi kimliğini yeniden keşfetmeye başladı.. Artık yemeklerimize sahip çıkma zamanıdır. Köy köy, ev ev gezerek tarihe karışan yemeklerin reçetelerini ortaya çıkarmalıyız. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu ve imparatorluğa başkentlik yapmış Bursa mutfağı ile ilgili Osmanlı arşivlerinde daha tercüme edilmemiş, keşfetmediğimiz binlerce yemek ve tarif bizleri bekliyor.

Güneş Mutfaktan Şimdi Doğacak …